estea omsorgsfastigheter säljer fastighet till northern horizon

Morris Law har biträtt Estea Omsorgsfastigheter i deras försäljning av fastigheten Eketånga 6:658 i Halmstad till Northern Horizon.

Fastigheten avser ett äldreboende under uppförande med ca 60 lägenheter.

Morris Law:s projektgrupp har främst bestått av Racine Ashjari och Kevin St. Hill.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: