morris insights – om covid-19

Coronautbrottets framfart har gett upphov till många juridiska frågeställningar bland våra klienter. Nedan ser du länkar till ett antal artiklar vi skrivit med handfasta tips på hur man bör agera i olika situationer. Här uppdaterar vi löpande med artiklar och nya erfarenheter.

White Papers

I våra white papers får du en snabb och praktisk guidning i hur du kan hantera problem orsakade av coronakrisen.

Tvister i coronatider – hur ska man agera?

Hur kan man läka kapitalbrist?

Ansökan om stöd från Tillväxtverket – en checklista

Ladda ner dem här

digital årsstämma möjlig även under 2021

Men vad innebär det egentligen? > > >

q&a & 7 tips om hemarbete

Vi svarar på de vanligaste frågorna om hemarbete > > >

fler tillfälliga åtgärder för underlättande av bolags- och föreningsstämmor

Den 30 april lämnade regeringen ett förslag som i korthet innebär att stämmor kan hållas online eller genom poströstning, utan att aktieägarna får möjlighet att närvara fysiskt. > > >

to do's force majeure

Force majeure-klausulen i avtalen har hamnat i fokus. Vi sammanfattar våra "to do's". > > >

uppdatering för arbetsgivare med anledning av covid-19

Regeringen har presenterat ett ändringsförslag till lagen om stöd för korttidsarbete (även kallat korttidspermittering). > > >

korttidsarbete – checklista vid ansökan

Vad behöver ditt företag uppfylla för att få ekonomiskt stöd för korttidsarbete? > > >

nya tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

 > > >

möjligheterna till anstånd med betalning på grund av covid-19

Företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan ansöka om anstånd hos Skatteverket med betalningen. > > >

stöd för arbetsgivare i coronatider

Har ert företag möjlighet att dra ner på lönekostnader med hälften samtidigt som den anställda får 90% av lönen? > > >

hur hantera bolagsstämmor och andra sammankomster?

Tips och rekommendationer på åtgärder inom bolagsrätten. > > >

corona vs. force majeure

Kan myndighetsbeslut i form av restriktioner för att förhindra smittspridning av covid-19 innebära force majeure? > > >

coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv

Hur ska man som arbetsgivare agera den närmaste tiden? > > >
  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: