christian berner tech trade säkrar finansiering på 200 000 000 sek

Morris Law har agerat legal rådgivare till Christian Berner Tech Trade AB (publ) i samband med ingåendet av en revolverande kreditfacilitet på 200 MSEK.

Christian Berner grundades 1897 och är idag ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag. Christian Berner Tech Trade AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Som ett led och viktig komponent i Christian Berner-koncernens fortsatta expansion genom förvärv, har bolaget ingått en kreditfacilitet på 200 000 000 SEK med SEB.

Morris Laws finansieringsteam har främst bestått av Björn Bjuggren och Elin Jansson.

För mer information, läs Christian Berners pressmeddelande här.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: