estea omsorgsfastigheter ab (publ) förvärvar samhällsfastigheter från willhem ab (publ)

Morris Law har på nytt biträtt Estea Omsorgsfastigheter AB (publ). Denna gång vid förvärv fem samhällsfastigheter i Borås till ett underliggande fastighetsvärde om ca. 221,5 MSEK från Willhem AB (publ).

Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), har förvärvat fem samhällsfastigheter i Borås till ett underliggande fastighetsvärde om ca. 221,5 MSEK från Willhem AB (publ). Tillträdet genomfördes den 17 december 2020.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en alternativ investeringsfond med strategi att äga vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen.

Esteas VD, Johan Eriksson, kommenterar förvärvet på fastighetsvärlden.se:

”Förvärvet innebär att fondens portfölj växer ytterligare med en långsiktig kommunal hyresgäst i en intressant region. Fastigheterna, som i huvudsak är belägna i stadskärnan, bedöms ge ett förutsägbart och stabilt kassaflöde, i kombination med identifierad utvecklingspotential.”

Morris Laws projektgrupp har främst bestått av Racine Ashjari, Malin Grüneberger, Kevin St. Hill och Per Nylander.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: