jool markets arrangerar emission av företagsobligationer

Morris Law har biträtt arrangören JOOL Markets AS vid emission av företagsobligationer av ett dotterbolag i danska Oskar Group. Detta till ett initialt belopp om ca 82 miljoner DKK med ett rambelopp på upp till 400 miljoner DKK. Emissionslikviden ska i huvudsak användas till att delvis finansiera förvärv och utveckling av fastigheter belägna i centrala Köpenhamn.

Oskar Group grundades 1955 och har sedan dess genomfört flertalet omfattande och profilerade fastighetsutvecklingar, främst i Köpenhamnsregionen.

JOOL Markets AS är en nordisk investmentbank med säte i Oslo, filialer i Norge, Sverige och Finland samt gränsöverskridande tillstånd till en rad europeiska länder. JOOL Markets AS strukturerar och placerar finansiella produkter med fokus på företagsobligationer och andra ränteplaceringar.

Morris Law biträdde JOOL Markets AS med den juridiska rådgivningen i samband med utgivandet av obligationen. Morris team bestod i huvudsak av Björn Bjuggren och Elin Jansson (båda bank och finans) med hjälp från flertalet jurister i Morris olika specialistgrupper.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: