fängelse och mångmiljonskadestånd för designers revolt

Designers Revolt med involverade personer dömdes den 13 oktober 2016 för upphovsrätt- och varumärkesintrång och fick, i svenska mått mätt, historiskt stränga straff i form av både fängelse, höga skadestånd och böter.

VAD HAR HÄNT?

DR International Ltd (“Designers Revolt”) är ett bolag registrerat på Isle of Man vars affärsidé gått ut på att sälja kopior av framförallt danska designmöbler och designlampor till ett mycket lägre pris än vad originalen kostar. Designers Revolt har låtit tillverka möbler i Kina. Möblerna har sedan levererats till och införtullats i Storbritannien. Härefter har de sålts vidare till andra EU-länder, framförallt till Sverige. Den främsta anledningen till att Designers Revolt valde detta affärsupplägg var för att utnyttja att originalmöblernas upphovsrätt hade löpt ut i Storbritannien, som vid tiden för importen hade betydligt kortare upphovsrättsskydd än de flesta andra EU-länder. Kopiorna såldes alltså till bland annat Sverige där originalmöblerna fortfarande skyddades genom upphovsrätt. Designers Revolt menade att affärsupplägget var fullt lagligt eftersom varorna tog en “omväg” via Storbritannien. Åklagaren och innehavarna av rättigheterna till originalmöblerna ansåg däremot att Designers Revolt gjort sig skyldigt till både upphovsrätts- och varumärkesintrång. Till stöd för sin argumentation hänvisade de till att svensk lag skulle tillämpas eftersom Designers Revolt riktade sig mot den svenska marknaden.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Först och främst konstaterade den svenska domstolen att designmöblerna hade upphovsrätt- och varumärkesskydd i Sverige. Därutöver hänvisade domstolen till EU-domstolens tidigare domar avseende frågan om gränsöverskridande försäljning från ett land där upphovsrätt för sålda produkter saknas. Enligt dessa domar är det inte tillräckligt att skyddstiden för en upphovsrättsskyddad produkt har gått ut i en viss stat för att ge någon rätt att sälja och leverera denna produkt till en person som befinner sig i en annan medlemsstat där produkten fortfarande har upphovsrättsligt skydd. EU-domstolen har härutöver förtydligat att det är otillåtet att rikta sin reklam till kunder i en viss medlemsstat där varan fortfarande omfattas av upphovsrätt om nämnda reklam lockar kunderna i den medlemsstaten att köpa varorna. Det är heller inte tillåtet att skapa ett specifikt leverans- och betalningssystem för att möjliggöra en leverans till ett land där varorna fortfarande omfattas av upphovsrättsligt skydd.

Mot bakgrund av EU-domstolens tidigare domar och det faktum att Designers Revolt främst vänt sig till svenska konsumenter konstaterade den svenska domstolen att Designers Revolts faktiska verksamhet har varit i Sverige, alldeles oavsett att bolaget har varit registrerat på Isle of Man. Domstolen baserar detta bland annat på att Designers Revolt har marknadsfört kopiorna genom en hemsida som erbjudit en valutaomvandlare till svenska kronor, att annonsering förekommit i svenska tidningar och att produkterna förvarats i svenska lager till dess att leverans skett.

Domstolen förklarar därför att försäljningen inneburit ett intrång i de ensamrätter som innehavarna av rättigheterna till originalmöblerna har i Sverige och dömer involverade personer till rekordhöga skadestånd och böter. De ska, solidariskt med Designers Revolt, betala närmare 27 miljoner kronor i ersättning till innehavarna av rättigheterna till originalmöblerna. Därutöver ska en av personerna betala 7 miljoner kronor till staten, och Designers Revolt ska betala drygt 15 miljoner kronor till staten. Två personer, däribland grundaren till Designers Revolt, döms också till fängelse i 1,5 år. Sista ordet är däremot inte sagt eftersom domen är överklagad och kommer att prövas av Patent – och marknadsöverdomstolen.

Patent – och marknadsdomstolen: B 6871-14.

EU-domstolen: C-5/11, Donner, C-98/13, Blomqvist och C-516/13, Dimensione.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

CAROLINE YGGE Partner, Advokat
Telephone: +46 10 722 36 10
Mobile: +46 738 26 47 70
E-mail: caroline.ygge@morrislaw.se

KARIN ODKRANS
Associate
Telephone: +46 10 722 36 21
Mobile: +46 708 83 73 46
E-mail: karin.odkrans@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: