laglig eller olaglig streaming?

Den 26 april förändrar EU-domstolen spelplanen för konsumenter som tittar på film via gratis streamingtjänster och därmed tas ytterligare ett rättsligt krafttag för att stävja de upphovsrättsintrång som sker mot filmbranschen.

Under de senaste åren har streaming blivit allt mer populärt. Inte minst i Sverige där ett stort antal svenskar dagligen streamar både svenska och utländska filmer och serier utan att de som har upphovsrätten får någon ersättning. Ur konsumenters perspektiv kan det naturligtvis vara lockande att utan kostnad via sin dator titta på filmer och serier i samma stund som de visas på bio. Detta har möjliggjorts genom streamingtjänster såsom t.ex. Swefilmer. I Sverige har det, vilket förstås många svenskar har varit medvetna om, dessutom inte ansetts finnas några juridiska hinder mot att titta på filmer och serier via gratis streamingtjänster, även om själva materialet har laddats upp utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Anledning är att streaming har bedömts falla utanför upphovsrättens skyddsområde till skillnad från fildelning. Mot denna bakgrund har fildelning via exempelvis piratsajten Pirate Bay varit förbjuden, både gällande uppladdning av filmer men även nedladdning. När det gäller streaming av film skapas istället en tillfällig kopia av filmen i datorn. Enligt huvudregeln i upphovsrättslagen är kopior förbjudna. Det finns dock ett undantag från huvudregeln som undantar tillfälliga kopior som har en ”underordnad betydelse” eller som utgör en ”väsentlig del i en teknisk process”. Att enbart titta på en upphovsrättsskyddad film via en streamingtjänst har alltså ansetts falla inom undantaget och därmed vara lagligt.

Nu är det dock sannolikt att det blir ändring på hur man juridiskt ser på streaming. EU-domstolen har nämligen i en dom gjort bedömningen att det strider mot det normala utnyttjandet av verken och oskäligt inkräktar på upphovsrättsinnehavarnas legitima intressen att via en multimediaspelare streama serier och filmer som finns tillgängliga på webbplatser utan upphovsrättsinnehavarnas samtycke. Denna typ av tillfälliga kopior menar domstolen inte ska anses vara undantagna från huvudregeln om förbud mot tillgängliggörande och framställande av kopior.

Vad konsekvenserna av EU-domstolens dom blir återstår att se. Det är troligt att det inom kort kommer svensk praxis som visar hur de svenska domstolarna tolkar den svenska lagstiftningen utifrån EU-domstolens dom. Det kan inte heller uteslutas att det kommer en lagändring. En sak är åtminstone säker. Vi har sett, och kommer sannolikt att fortsätta få se, en våg av krafttag mot den organiserade brottslighet som fildelning och streaming av filmer och serier, som laddats upp utan tillstånd, faktiskt utgör. Vissa menar till och med att de upphovsrättsintrång och varumärkesintrång som sker via streaming och fildelning omsätter mer pengar än hela den organiserade brottsligheten gör på narkotikahandel. Det är alltså ett stort problem, inte bara för filmbranschen utan för samhället i stort. Ytterligare exempel på rättsliga krafttag mot dessa illegala aktiviteter kom genom den svenska domen från 15 maj 2017 där två män som stått bakom och drivit hemsidan swefilmer.com dömdes för brott mot upphovsrättslagen. Den 13 februari 2017 dömdes också för första gången i Sverige en internetleverantör för medverkan till upphovsrättsintrång och ålades att vidta tekniska blockeringsåtgärder för att hindra kundernas tillgång till The Pirate Bay och Swefilmer.

Sammanfattningsvis ser vi flera typer av krafttag mot streaming av serier och film som laddats upp utan tillstånd både mot aktörer som ligger bakom så kallade piratsajter, men även mot mellanmän i form av t.ex. internetleverantörer som anses medverka till upphovsrättsintrången. EU-domstolen har nu tagit första steget mot att vidta åtgärder även mot konsumenter som streamar från dessa sajter.

C-527/15

B 1463-15

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

Caroline Ygge
Partner, Advokat
Telefon: +46 10 722 36 10
Mobil: +46 738 26 47 70
E-post: caroline.ygge@morrislaw.se


Karin Odkrans
Associate
Telefon: +46 10 722 36 21
Mobil: +46 708 83 73 46
E-post: karin.odkrans@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: