ratos ny huvudägare till vestia group ab

Morris Law har varit legala rådgivare till ägarna av byggkoncernen Vestia Group AB i samband med att investmentbolaget Ratos blivit ny huvudägare.

Vestia är verksamma i Storgöteborg och arbetar framgångsrikt enligt en så kallad ”partneringmodell”, där arbetet följs upp utifrån en överenskommen målbudget och där Vestia erhåller löpande kostnadsersättning samt ett förutbestämt arvode. Kunden och Vestia arbetar transparent och fattar alla avgörande beslut gemensamt för att uppnå bästa totalekonomi och ett effektivt genomförande.

Ratos affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande på de marknader man verkar. Ratos förvärvar 63% av aktierna i Vestia, varav merparten från två icke-operativa ägare som säljer sina aktier.

Affären är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Morris Law:s projektgrupp har främst bestått av Racine Ashjari, Per Nylander och Jesper Almqvist.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: