viva bostad nynäshamn ab förvärvar i nynäshamn

Viva Bostad Nynäshamn AB har genom bolagsöverlåtelser förvärvat cirka 220 hyreslägenheter i Nynäshamn av Magnolia Bostad. 

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet till dess att det färdigställts. Fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

Morris Laws team bestod av ansvarig delägare Natalie Bretz, biträdd av Johanna Elvander Juhlin och Marta Laurell.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: