morris law har biträtt sizes i samband med förhandlingarna av nytt hyresavtal

Sizes expanderar med ytterligare en produktionsanläggning i Oskarshamn. Investeringen går i linje med bolagets strategiska satsning och innebär att man tar ytterligare ett steg för en automatiserad produktionsprocess.

Bolaget blir hyresgäst i Kv Blåbäret 4 som ägs av Nyfosa. Anläggningen planeras vara i drift under andra kvartalet nästa år, efter en omfattande renovering och ombyggnation anpassad för Sizes verksamhet.

Sizes tillverkar flerbostadshus i korslimmat trä i en industriell process och genom användandet av digitala verktyg. Tillverkningsprocessen minimerar avfall, spill och transporter samt minskar den totala produktionstiden. Sizes industriella process är ett nytt sätt att tillverka kvalitativa lägenheter till en lägre kostnad och på kortare tid.

Morris Laws projektgrupp har bestått av Nimrod Badur och Malin Grüneberger.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: