i am home utvecklar 252 hyresrättslägenheter

Morris Law har agerat legal rådgivare till I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, som på uppdrag av Rikshem kommer att uppföra 252 moderna hyresrättslägenheter i Västerås.

I stadsdelen Eriksborg i Västerås står man inför en expansiv fas. Siktet är inställt på fler bostäder, en levande stadsmiljö och en hållbar stadsbyggnad med moderna fastigheter.

I am Home möter stadens vision för området med 252 nya hyresrätter som upplåts av Rikshem. På fastigheten uppförs sex huskroppar med fyra våningar samt vindsvåning med en totalyta om ca 14 000 BTA. Byggstarten är beräknad till första kvartalet 2021.

Morris Laws projektgrupp har framförallt bestått av Nimrod Badur och Kevin St. Hill.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: