morris law rådgivare när best of brands går samman med we are spin dye

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) (“WRSD”) har ingått avtal om samgående med Best of Brands Europe AB (”Best of Brands”) genom förvärv av samtliga aktier i Best of Brands.

Best of Brands är en e-handelskoncern som inkluderar plattformarna CAMPADRE, Members och Best of Brands. Under perioden oktober 2020 – september 2021 omsatte BoBG 375 miljoner kronor, varav 85 procent via digitala kanaler. Förvärvet sker med betalning i nyemitterade WRSD-aktier och är villkorat av godkännande från WRSDs extra bolagsstämma. Efter genomfört förvärv kommer Best of Brands nuvarande aktieägare att äga motsvarande 60 procent av de totalt utestående aktierna i den nya gruppen.

Morris Law biträdde ägarna av Best of Brands i samband med sammanslagningen. Morris Laws team bestod av Carl Friberg, Robert Starck och Gustav Thorslund.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: