marabou vs mars avseende användningen av ”m&m’s”

Den 2 juni 2016 förbjöd Svea Hovrätt företaget Mars att använda kännetecknet “m” och “m&m’s” vid import, marknadsföring och försäljning av godis eller chokladprodukter i Sverige. Om Mars skulle bryta mot förbudet riskerar Mars 2 000 000 kr i vite.

VAD HAR HÄNT?

Marabou och företaget Mars har återigen avslutat en tvist i domstol. Denna gång till Marabous fördel. Tvisten som pågått flera år, gällde bland annat om Mars skulle få sälja sina chokladöverdragna jordnötter märkta med “m&m’s”.

Bakgrunden till parternas tvist är något förvånande ett tidigare samarbete. Marabou och Mars började utbyta information och kunskap med varandra redan efter andra världskriget. Samarbetet mynnade ut i ett avtal 1989 där parterna kom överens om att Mars åtog sig att inte sälja “m&m’s” i Sverige, Norge och Finland, medan Marabou åtog sig att inte sälja motsvarande produkt på övriga marknader. Avtalet löpte ut 1998 och Mars började sälja sina produkter märkta “m&m’s” på den svenska marknaden i januari 2009. Detta har medfört flera domstolstvister mellan parterna. Exempelvis har Marabou försökt förbjuda “m&m’s” med hänvisning till att Mars produkt är en otillåten kopia av Marabous produkt, något som varken Mars eller den svenska domstolen höll med om. I en annan tvist mellan parterna har det varit frågan om parternas registrerade varumärken var giltiga eller inte, vilket slutade med att båda parters varumärken till viss del förklarats ogiltiga. Den senaste tvisten, som numera alltså avgjorts av Svea Hovrätt, avsåg frågan om Marabou kan hindra Mars från att använda “m”, “m&m´s” och “M&M’s” på konfektyr, godis och chokladprodukter i Sverige.

DOMSTOLEN

Hovrätten konstaterade att Marabou har en i Sverige inarbetad varumärkesrätt till “m” för godis och chokladprodukter. Det innebär också att Marabou har en ensamrätt till varumärket “m” i Sverige. Marabous rätt till “m” förelåg redan vid tidpunkten då Mars började sälja sina produkter i Sverige. Mars förbjuds därmed att använda “m”, men också “m&m’s”, för samma slags produkter vid vite om 2 000 000 kr. Detta eftersom domstolen anser att det finns en förväxlingsrisk mellan parternas kännetecken. Vad gäller frågan om det också finns en förväxlingsrisk mellan “m” och “M&M’s” konstaterar hovrätten att “M&M’s” inte alls innehåller kännetecknet “m”, varför Mars användning av “M&M’s” för produkterna inte anses utgöra något intrång i Marabous ensamrätt.

Sammanfattningsvis förbjuds Mars vid vite om 2 000 000 kr att använda “m” och “m&m’s”, men inte “M&M’s” vid import, marknadsföring och försäljning av godis eller chokladprodukter i Sverige. Däremot gäller förbudet inte utanför Sverige. Mars kommer därför kunna ha kvar samma varumärke, d.v.s “m&m’s”, för sina produkter utanför Sverige.

Om aktuell domstolstvist är den sista mellan Marabou och Mars låter vi vara osagt, däremot har vi sannolikt inte sett slutet av Mars försäljning av godis och chokladprodukter i Sverige. Hur Mars kommer att marknadsföra och märka sina produkter får däremot framtiden avslöja.

Svea Hovrätt: T 5406-15.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

CAROLINE YGGE
Partner, Advokat
Telephone: +46 10 722 36 10
Mobile: +46 738 26 47 70
E-mail: caroline.ygge@morrislaw.se

KARIN ODKRANS
Associate
Telephone: +46 10 722 36 21
Mobile: +46 708 83 73 46
E-mail: karin.odkrans@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: