dentware scandinavia ab (publ) förvärvar brånemark integration ab

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB (publ) är listat på Aktietorget och framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad och unik 3D-skrivarteknologi. Dentware Scandinavia AB (publ) förvärvar Brånemark Integration AB och dess helägda dotterbolag BioSmile Sarl. Brånemark Integration AB utvecklar, producerar och säljer tandimplantat och tillhörande komponenter och instrument och BioSmile Sarl är ett franskt bolag som främst fokuserar på försäljning och service på den franska dentalmarknaden.

Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämman i Dentwares godkännande och dess beslut om riktad nyemission av de vederlagsaktier som omfattas av transaktionen samt att Dentware erhåller nödvändig finansiering. Köpeskillingen kommer uppgå till totalt SEK 28 miljoner. Betalningen sker dels genom en kontant köpeskilling om SEK 14 miljoner, dels genom riktad nyemission av 3 258 087 aktier i Dentware.

Utöver själva förvärvet, och villkorat av att transaktionen genomförs, kommer Dentware även att ingå ett samarbetsavtal inom forskning och utveckling med Dr. Rickard Brånemark och hans verksamheter inom osseointegration samt ett licensavtal avseende patentportföljen BioHelix.

Dentware Scandinavia AB (publ) rådgavs av Morris Law i transaktionen. Byråns team bestod främst av Racine Ashjari, Johan Wilkens, Aina Drima Rasool (M&A och bolagsrätt) och av Caroline Ygge (IP och Life Science).

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: