ava monitoring förvärvas av indutrade

Morris Law har biträtt Malte i Sverige Holding AB i samband med försäljningen av dotterbolaget AVA Monitoring AB till teknik- och industrikoncernen Indutrade.

Göteborgsbaserade AVA Monitoring AB utvecklar och säljer helautomatiska och molnbaserade mätsystem för övervakning av vibrationer och buller i samband med infrastruktur- och byggprojekt.

Indutrade AB (publ) är en internationell teknik- och industrikoncern är noterad på Nasdaq Stockholm som marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Indutrade verkar genom mer än 200 dotterbolag med totalt c:a 7000 anställda i 32 länder över fyra kontinenter. AVA Monitoring AB kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology.

Oaklins var finansiell rådgivare åt Malte i Sverige Holding AB i samband med transaktionen. Oaklins team bestod i huvudsak av Sven-Åke Lewin, Lars Gustafsson and Jakob Mårtensson.

Morris Law:s team har i huvudsak bestått av Olof Myhrman, Johanna Elvander Juhlin och Anders Eriksson (samtliga verksamma inom M&A och bolagsrätt).

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: