morris law jobbar för geely

Morris Law har biträtt Geely-koncernen med entreprenadkontraktet för deras etablering av Geely Innovation Center på Lindholmen i Göteborg – ett av de största byggprojekten i sitt slag i Göteborgsregionen. Projektet innefattar bl.a. flera olika kontorsbyggnader, hotell och ett innovationscenter.

Geely räknar med att uppföra cirka 80 000 kvm ljus BTA på den aktuella fastigheten. Entreprenören är BRA Bygg, nyligen uppköpt av Veidekke. Första delen av projektet beräknas färdigställas under år 2020. Byggnationen kommer att inrymma arbetsplatser för minst 3 500 personer. CEVT AB, Geelys helägda bolag som vuxit till 2 000 personer på Lindholmen på bara 3 år, kommer vara en av de första och största enskilda hyresgästerna i det nya innovationscentrumet.

Morris Laws team har bestått av projektansvarig partner Natalie Bretz, Andréa Dahrén (Partner) och Olof Myhrman (Partner).

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: