estea omsorgsfastigheter förvärvar fastighetsbestånd i södra och mellersta sverige

Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ), har förvärvat fem fastigheter belägna i södra och mellersta Sverige till ett underliggande fastighetsvärde om ca 415 MSEK. Tillträde kommer att ske i etapper där det första tillträdet genomfördes den 11 december 2020.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en alternativ investeringsfond med strategi att äga vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen.

Esteas VD, Johan Eriksson, kommenterar förvärvet på fastighetsvärlden.se:

”Förvärvet innebär att vi effektivt allokerar tillskottet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter som kommer att bidra positivt till fondens intjäning. Samtliga fastigheter är i linje med fondens fokus på helt eller delvis statligt finansierade hyresgäster. Vi har en expansiv förvärvsstrategi och kommer även framgent att öppna för nya intag av kapital för att agera på de många möjligheter vi ser i marknaden.”

Morris Laws projektgrupp har främst bestått av Racine Ashjari, Malin Grüneberger, Kevin St. Hill och Per Nylander.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: