är det ens lagligt för hyresvärden att tillträda en uthyrd lokal?

Kan en hyresvärd tillträda en uthyrd lokal hur som helst? Nja, inte riktigt.

En lokalhyresgäst har en s.k. exklusiv dispositionsrätt vilket innebär att hyresgästen i princip ensamt har rätt att nyttja hyresobjektet. Som utgångspunkt har en hyresvärd alltså inte rätt att tillträda en lokal som är uthyrd till en hyresgäst, men det finns vissa undantag. ⁠


Tillträde vid brådskande åtgärder. Om hyresvärden behöver utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten i lokalen, t.ex. vid besiktningar eller brådskande reparationer, har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lokalen. Begreppet ”utan uppskov” innebär i princip en rätt till omedelbart tillträde men hyresvärden måste i varje enskilt fall bedöma hur angeläget det är att få tillträde till lokalen och därefter välja en tidpunkt som inte orsakar större olägenhet för hyresgästen än nödvändigt. ⁠


Tillträde vid mindre brådskande åtgärder. Om hyresvärden behöver utföra mindre brådskande arbeten, t.ex. arbeten som är av mindre omfattning och som inte är akuta, och hyresgästen meddelas minst en månad i förväg har hyresvärden rätt att få tillträde till lokalen. Tillträdet får dock inte innebära väsentligt hinder eller men i hyresrätten, t.ex. att hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet i lokalen⁠


Även om en hyresgäst som utgångspunkt har rätt att förhindra att andra får tillträde till lokalen finns alltså situationer då tillträde måste medges. Vägras hyresvärden tillträde utan giltigt ursäkt kan hyresrätten till lokalen förverkas vilket bl.a. innebär att hyresavtalet upphör och hyresgästen måste flytta.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: