morris ♡ universeum

Idag drar vi lite extra på smilbanden när vi kan presentera vår nya samarbetspartner – Universeum, Sveriges nationella vetenskapscenter som är en kraftfull arena för folkbildning och utbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

På Morris kan vi inte jättemycket om Big Bang och Amazonas. Men något som vi kan bra är juridik. Och vi är, precis som Universeum, ivriga med att dela vår kunskap. Den centrala delen i vårt samarbete kommer därför vara just kunskapsöverföring. Tillsammans ska vi jobba mot målet att sprida vår kunskap och våra gemensamma lärdomar vidare, samtidigt som vi verkar för att stärka varandras verksamheter både kunskapsmässigt och kommersiellt.

– Det känns verkligen jättekul och vi är väldigt stolta över det här samarbetet. Vi tror att vi kan dra nytta av varandras kompetenser och utvecklas tillsammans. Vi fann varandra snabbt genom våra gemensamma värderingar inom hållbarhet, kunskap- och kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald, säger Siri Mårtensson Hjälmberg, partner på Morris Law.

Samarbetet innebär att Universeum får tillgång till Morris experter inom juridiska områden som är centrala i det utvecklingssprång som Universeum står inför inom bland annat IT och teknik, immaterialrätt, fastighetsfrågor och kommersiella avtal. I gengäld får Morris en unik möjlighet att verka på Universeums plattform och arbeta med juridiska frågor i framkanten av den allra senaste forskningen och utvecklingen som sker inom ramen för Universeums verksamhet.

– Morris Law blir en mycket värdefull partner när vi rustar vår verksamhet för nästa generation vetenskapscenter. Vi imponeras både av deras kompetens och deras inställning, för precis som vi ifrågasätter Morris Law det förgivettagna och vågar pröva nytt. Vi behöver partners som utmanar oss, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: