sylog köper neodev

Morris Law har varit legal rådgivare till Sylog Sverige AB i samband med Sylogs förvärv av samtliga aktier i Neodev AB.

Sylog är konsulter inom teknik och IT. Bolaget hjälper uppdragsgivare med digitalisering och produktutveckling och deltar i utvecklingen av tjänster och produkter som förändrar och förbättrar tillvaron för människor över hela världen. Sylog är över 500 specialiserade konsulter inom digitalisering och produktutveckling i Sverige.

Neodev är ett IT-bolag med bas i Malmö som erbjuder både konsulttjänster och helhetsåtaganden. Bolaget har 25 specialiserade medarbetare inom mjukvaruutveckling, maskininlärning och molntjänster.

Genom förvärvet stärker Sylog sitt erbjudande på flera områden och får dessutom en större kapacitet i den expansiva Malmö/Lund-regionen.

Morris Law:s team bestod främst av Carl Friberg, Jesper Almqvist och Agnes Fahlén.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: