öckeröborgen köper swede ship marine

Morris Law har varit legal rådgivare till Öckeröborgen AB i samband med Öckeröborgens förvärv av 95 procent av aktierna i Swede Ship Marine Aktiebolag. Swede Ship Marine består av en bolagsgrupp som även omfattar Swede Ship Composite Aktiebolag, Swede Ship Yachtservice AB och Swede Ship Sublift AB.

Swede Ship Marine har en lång tradition inom skeppsbyggnad där verksamheten består i att tillverka fartyg till bland annat marinen, sjöräddningen och kustbevakningen i Sverige och andra länder.

Öckeröborgen är ett familjeägt marint moderbolag med verksamhet i Norden, där bland annat flera svenska service- och reparationsvarv ingår. Genom förvärvet önskar Öckeröborgen bevara och utveckla nybyggnation av fartyg i Sverige.

Morris Law:s team bestod främst av Johan Wilkens, Therese Andersson och Jesper Almqvist.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: