ip-tvister i ny domstolsordning

Den 1 september 2016 fick Sverige en ny domstolsordning för immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål. Två nya domstolar, Patent- och marknadsdomstolen och överprövningsinstansen Patent- och marknadsöverdomstolen, ersatte tidigare Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen. Den främsta anledningen till en ny domstolsordning inom nämnda områden är att åstadkomma en domstolsspecialisering med förhoppning om ökad kvalitet på domarna och förkortade handläggningstider vilket i sin tur kan komma att innebära både kostnad- och tidsvinster för alla involverade parter.

Parallellt med detta har konsumentombudsmannen fått stärkta sanktionsmöjligheter. Numera har konsumentombudsmannen möjlighet att bestämma att ett föreläggande såsom förbud eller informationsåläggande ska gälla omedelbart. Syftet med de utökade sanktionsmöjligheterna är att ytterligare stärka det svenska konsumentskyddet.

TIDIGARE INSTANSORDNING

NY INSTANSORDNING

MÅLTYPER OCH AVGRÄNSNING

De nya domstolarna kommer att pröva följande måltyper.

 • Intrång i immateriella rättigheter
 • Registrering och beviljande av registrerade immateriella rättigheter
 • Ogiltigförklaring av registrerade immateriella rättigheter
 • Mål om informationsförelägganden och intrångsundersökningar rörande immateriella rättigheter
 • Immaterialrättsliga brottmål
 • Marknadsföringsmål
 • Konkurrensrättsliga mål

Följande måltyper (som ligger nära immaterialrätten och marknadsrätten) prövas inte av de nya domstolarna.

 • Firmaregistrering
 • Utgivningsbevis och registrering av namn
 • Företagshemligheter
 • Mål rörande Lag om namn och bild i reklam

Läs mer

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

HENRIK ALMSTRÖM
Associate
Telephone: +46 10 722 36 12
Mobile: +46 738 26 47 75
E-mail: henrik.almstrom@morrislaw.se

KARIN ODKRANS
Associate
Telephone: +46 10 722 36 21
Mobile: +46 708 83 73 46
E-mail: karin.odkrans@morrislaw.se

 • Share linkedin
 • Share facebook

tags:

publicerat: