nötudden blir del av randviken fastigheter

Morris Law har biträtt Nötudden Fastigheter Holding AB vid försäljning av samtliga aktier i fastighetsbolaget Nötudden Fastigheter AB. Köparen är ett bolag inom Randviken-koncernen som i sin tur har ingått ett villkorat försäljningsavtal med det NGM-listade Raybased Holding AB som genom ett omvänt förvärv blir nya Randviken Fastigheter.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎

Nötudden Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag som direkt och indirekt äger tio fastigheter i centrala Nyköping, bestående av både bostäder och kommersiella lokaler.

Randvikens förvärv av Nötudden Fastigheter följdes upp med ytterligare förvärv och därefter en direkt försäljning till det NGM-listade Raybased Holding AB, som efter förvärvet ska byta verksamhetsinriktning, tillsätta en ny styrelse och ledning samt byta namn till Randviken Fastigheter AB (publ). I den totala affären ingår 35 fastigheter till ett värde av ca. 2,8 miljarder kronor som tillförs det nya bolaget genom en rad större säljare, varav Nötudden är en.

Avtalet är villkorat av att bolagsstämman i Raybased beslutar att möjliggöra förvärvet.

Morris Laws projektgrupp har främst bestått av Racine Ashjari och Per Nylander.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: