storskogen köper contain svenska

Morris Law har varit legal rådgivare till säljarna i samband med Storskogens förvärv av 80 procent av aktierna i Contain Svenska AB via dotterbolaget Skaraslättens Transport AB.

Contain Svenska grundades 2019 och har huvudkontor i Göteborg samt ett helägt dotterbolag i Rumänien. Den huvudsakliga verksamheten består av containertransporter mellan Europa och Norden och den operationella delen är fokuserad till stora containerhamnar och terminaler i norra Europa. Bolaget har utvecklat stor kompetens inom området och dess fokus på den växande marknaden för tågvolymer till och från Kina har bidragit till bolagets tillväxt. Företagets kunder inkluderar speditörer, rederier och tågoperatörer i Sverige, Europa och Kina.

Skaraslättens Transport är verksamma inom transportförmedling och åkeriverksamhet. Bolaget är nischade mot vägtransporter av sjöcontainrar till och från svenska hamnar. Förvärvet stärker Skaraslättens Transports produktutbud och ger de även ett nytt fotfäste inom en ny geografi.

Tilläggsförvärvet tillträddes den 2 juni 2022.

Morris Law:s team bestod främst av Carl Friberg och Jesper Almqvist.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: