domestica ii förvärvar hyreslägenheter i vallentuna

Morris Law har biträtt SEB:s bostadsfond Domestica Holding II AB som genom bolagsöverlåtelser förvärvat cirka 300 hyreslägenheter i Vallentuna av Magnolia Bostad. 

Domestica har nu tillträtt bolagen efter att kommunen beviljat bygglov. Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet till dess att det färdigställts. Fastigheterna kommer att miljöcertifieras. Fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

Morris Laws team bestod av ansvarig delägare Natalie Bretz, biträdd av Johanna Elvander Juhlin och Marta Laurell.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: