avonova sverige avyttrar samtliga primärvårdsbolag

Morris Law har biträtt vid försäljningen av aktierna i Avonova Sverige AB:s primärvårdsbolag till det norska bolaget Unicare Sverige AS.

Avonova Sverige AB ingår i Avonovakoncernen vilken är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa, primärvård och ledarsupport. För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet – företagshälsovård – och därmed stärka sin position inom området har Avonova Sverige AB avyttrat samtliga bolag inom Avonova Primärvård till det norska bolaget Unicare Sverige AS.

Unicare Holding AS, där Unicare Sverige AS ingår, är en av de största privata hälsoaktörerna i Norge. Förvärvet av Avonova Primärvård blir startskottet för Unicares etablering i Sverige.

Teamet från Morris Law har bestått av Olof Myhrman (ansvarig partner/advokat), Christoffer Erlandsson(jur.kand.) och Per Nylander (jur.kand.).

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: