mitsubishi electric europe b.v. förvärvar aqs produkter ab

Morris Law har biträtt säljaren i samband med att Mitsubishi Electric Europe B.V. förvärvar AQS Produkter AB. AQS har sålt kylaggregat och värmepumpar till den kommersiella marknaden i 35 år och besitter en hög teknisk kompetens och ett stort branschkunnande. Fram till nu har Mitsubishi Electric i huvudsak sålt produkter för privatmarknaden och lätta kommersiella produkter i Sverige genom den skandinaviska filialen av Mitsubishi Electric Europe. AQS har varit huvuddistributör av varumärkena CLIMAVENETA och RC som tillverkas och ägs av Mitsubishi Electric Hydronic & IT Cooling Systems.

Morris Laws team bestod främst av Carl Friberg och Jesper Almqvist.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: