sizes genomför kapitalrunda om 56 mkr

Morris Law har biträtt Sizes i samband med att bolaget tar in 56 Mkr i nytt kapital från befintliga aktieägare och externa investerare.

Efter genomförd nyemission växlar den industriella flerbostadshustillverkaren Sizes upp sina expansionsplaner ytterligare. Nyemissionen om ca 56 Mkr möjliggör Sizes utveckling av en automatiserad produktionsprocess och därmed ytterligare ökning av produktionskapaciteten.

Sizes tillverkar flerbostadshus i korslimmat trä i en industriell process och genom användandet av digitala verktyg. Tillverkningsprocessen minimerar avfall, spill och transporter samt minskar den totala produktionstiden. Sizes industriella process är ett nytt sätt att tillverka kvalitativa lägenheter till en lägre kostnad och på kortare tid. Sedan verksamhetens start i februari 2019 har Sizes vuxit, anställt och ökat produktionen i sin anläggning i Oskarshamn.

Morris Laws projektgrupp har bestått av Racine Ashjari, Gustav Thorslund, Anders Eriksson, Kevin St. Hill och Nimrod Badur.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: