serneke säljer köpcentrum till areim

Morris Law har biträtt när Serneke sålde Älvängens Handelsplats. Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning och pro-jektutveckling. 

År 2012 inledde Serneke en storsatsning i Älvängen. En centrumbyggnad på 8400 kvadratmeter byggdes och därtill 400 parkeringsplatser. Detta gjordes med bakgrund i utbyggna-den av både motorväg och järnväg, samt expansionen av nya bostäder i området. Älvängens Handelsplats ligger strax utanför Göteborg och har utvecklats och byggts av Serneke.

Serneke rådgavs av Morris Law i transaktionen. Byråns team bestod främst av Racine Ashjari och Lina Johnsson.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: