morris law i tidningen advokaten

Tidningen Advokaten har gjort ett reportage om Artificiell intelligens inom advokatbranschen. 

Racine Ashjari på Morris Law menar att teknikutvecklingen kommer att bidra till att transparent prissättning blir standard i branschen, läs hela artikeln här.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: