gdpr spring hack

Som det säkert inte undgått någon så är det andra bullar som gäller efter den 25 maj om ni hanterar personuppgifter i någon form. Medborgarna skall känna sig säkrare på hur personlig information hanteras och på EU-nivå har det därför styrts upp en gemensam lagstiftning med höga krav och hårda sanktioner.

Morris Law har lång erfarenhet av GDPR- implementering. Vi har många genomförda företagsspecifka implementeringsprocesser i personuppgiftsintensiva bolag i era branscher. Av dessa erfarenheter vet vi att samma rådgivning inte gäller alla, att ett enskilt webbverktyg inte räcker långt eller att en generell utbildning inte löser ditt behov.

Med start i mars drar vårens viktigaste process igång. Ett paket med konkret utbildning och vägledning, advokatdesignat digitalt verktyg, ett årsabonnemang och individuell rådgivning för att på bästa sätt lotsa er fram till kunskap, insikt, kvalitetssäkring och regelefterlevnad. När du är klar kan du förutom att sova gott också njuta av effekten att ha kunskap om och kontroll på dina kundrelationer.

Anmäl ert intresse nu. Först till kvarn.

Pris: 69 000 kr per deltagare – hör av dig för pris för fler. Exklusive moms.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: