lansa fastigheter och wästbygg projektutveckling har tecknat avtal om unikt bostadsprojekt på brunnshög i lund

Morris Law har agerat legal rådgivare till Lansa Fastigheter i samband med avtalsförhandlingarna med Wästbygg Projektutveckling.

Fastigheten, med 82 lägenheter och en lokal, kommer att uppföras helt i KL-trä och är projekterad för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart sker efter semestern. Det egenutvecklade trähuset byggs med stort miljö- och hållbarhetsfokus. På taket kommer det att finnas solceller och i källaren värmepumpar. På sikt är det även tänkt att fastigheten ska kunna dela energianvändning med intilliggande fastigheter.

Förvärvet genomförs som en forward funding, där Lansa Fastigheter tillträder fastigheten i samband med byggstart och Wästbygg genomför projektet. Produktionstiden är beräknad till 1,5 år, med byggstart efter sommaren.

Lansa Fastigheter AB, trygga bostäder för stolta hyresgäster, är ett fastighetsbolag med långsiktig investeringshorisont. Lansa investerar i bostadsfastigheter på den svenska marknaden i regionstäder samt kransen till storstäderna. Investeringarna omfattar såväl färdiga förvaltningsfastigheter som nya bostadsprojekt.

Morris Laws projektgrupp har framförallt bestått av Nicklas Hansen, Malin Grüneberger, Andréa Dahrén och Christoffer Nystedt.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: