morris law har agerat legal rådgivare till galjaden fastigheter

Galjaden Fastigheter och Nyfosa har ingått avtal om överlåtelse av en fastighetsportfölj till ett värde om cirka 870 MSEK

Avtalet innebär att Galjaden Fastigheter överlåter 100 procent av en fastighetsportfölj till ett underliggande fastighetsvärde om 870 MSEK till Nyfosa. Fastighetsportföljens 22 fastigheter, varav två tomträtter, är belägna på tillväxtorter såsom Linköping, Norrköping, Södertälje, Sigtuna, Malmö och Sollentuna och har en uthyrningsbar yta om cirka 94 tusen kvadratmeter. Tillträde är planerat till den 15 januari 2021.

Morris Laws projektgrupp har bestått av Nicklas Hansen, Malin Grüneberger, Gustav Thorslund och Kristina Tillander.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: