morris eventpartner och deltagare på hip2020

Morris stoltserade som eventpartner till HIP2020 på Stora Teatern i Göteborg – kunskapseventet för ägare, styrelse och ledning. Vilka utmaningar står vi inför det kommande året? Racine Ashjari och Therese Andersson bidrog med det juridiska perspektivet.

Nytt år och nya skandaler. Jo, trenden är alltjämt att det skapas regelverk för att förhindra skandaler. Vi kan se tillbaka på ett decennium med allt från Dieselgate, penningtvätt och Panama Papers till regelrätta mutaffärer i såväl Ericsson som FIFA. Företag, det vill säga aktieägare, styrelser och anställda, förväntas kunna visa att de tar större ansvar. De nya och uppdaterade regelverken som träder i kraft de kommande åren återspeglar den här förväntansbilden. Men allt handlar ju inte om skandaler, lite annat har vi att bjuda på också.

2020 – vad kan vi vänta oss?

Under 2020 skymtas en del nyheter på den juridiska spelplanen. Här följer en sammanställning över några av de lagändringar och förslag som kan vara viktiga för dig och ditt bolag.

 1. Systemkrav för visselblåsare
  Upptäckten av de flesta skandaler har sitt ursprung i visselblåsare. Nytt lagkrav under 2021 ställer krav på att större företag ska ha säkra kanaler för rapportering av händelser som omfattas av det tidigare ”direktivet om visselblåsare”.
 2. Strängare företagsböter
  Nya och hårdare regler om företagsbot träder i kraft vid årsskiftet. Bland annat höjs maxbeloppet från 10 MSEK till 500 MSEK.
 3. Sänkt kapitalkrav i svenska aktiebolag
  Kapitalkravet i privata svenska aktiebolag sänks till 25 000 kronor. Dock utan att samtidigt genomföra en reform av kapitalskyddssystemet.
 4. Femte penningtvättsdirektivet
  Från och med årsskiftet gäller det femte penningtvättsdirektivet, vilket bland annat innebär att handelsplattformar för virtuella valutor behöver vidta åtgärder mot penningtvätt.
 5. Nya tröskelvärden
  Nya tröskelvärden börjar gälla för offentliga upphandlingar från och med årsskiftet. Detta påverkar även direktupphandlingsgränserna.
 6. Ingångsavdrag
  Det föreslås att ett ingångsavdrag ska införas från den 1 juli 2020 som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
 7. Regler om registrering av arbetstid
  Sannolikt kommer den svenska arbetstidslagen att revideras till följd av att EU-domstolen slagit fast att arbetsgivare måste ha system för att beräkna den dagliga arbetstiden för varje arbetstagare.
 8. Avtalsrörelsen 2020
  Närmare 500 kollektivavtal som omfattar cirka 2,8 miljoner arbetstagare omförhandlas under 2020.
 9. Förändrad “LAS-ålder”
  Från och med årsskiftet har tillsvidareanställda rätt att vara kvar i anställningen till 68 års ålder. År 2023 höjs detta till 69 år.
 10. Förändrad pensionsålder
  Från och med årsskiftet höjs lägsta ålder för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år. Fram till 2026 kommer denna sannolikt att höjas till 64 år.
 11. Digitaliserade hyresförhandlingar
  Vid förhandling enligt hyresförhandlingslagen ska parterna kunna justera protokoll och underteckna förhandlingsöverenskommelser med en avancerad elektronisk underskrift.
 12. Nya standardavtal för byggbranschen
  Under 2020 kommer Byggandets kontraktskommitté sannolikt med nya standardavtal för byggbranschen, vilka har aviserats vara omfattande.
 13. Bygglov ska få verkställas direkt
  En ny utredning föreslår att beslut om att ge bl.a. bygglov ska kunna verkställas omedelbart även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Byggandet sker då på byggherrens risk.
 14. Ny lag om värdepapperisering
  Riksdagen har klubbat ett förslag om en ny lag och lagförändringar som ska komplettera bestämmelserna i EU:s förordning om värdepapperisering. Lagändringarna börjar gälla 1 februari 2020.
 15. Ändrade momsregler
  Förenklingsregler på momsområdet om överföring av varor till avropslager vid gränsöverskridande handel mellan företag införs.

Ja, ibland är det lite spretigt. Men vi vet att det är så din arbetsdag kan se ut. Som företagsledare, ägare, styrelseledamot, kollega och människa har du ofta flera olika hattar på dig. Och vi förstår att det kan vara svårt att hålla koll på alla regler. Det är därför Morris Law finns. Vi är experter på regler om fastigheter, aktier, skatter, anställda, immateriella rättigheter och mycket annat.

Läs mer om HIP2020 på hippoly.com

 • Share linkedin
 • Share facebook

tags:

publicerat: