mer klarhet om dataskydd och personuppgifter

I takt med att fler och fler får upp ögonen för utmaningarna som kommer med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation ”GDPR”) ökar frågetecknen kring hur den faktiskt ska tolkas i de enskilda fallen. Det är då välkommet att Art 29-gruppen utfärdar vägledande dokument.

Under gruppens möte tidigare i april diskuterades såväl GDPR och Privacy Shield som den kommande e-Privacyförordningen.

Vägledningar till GDPR

I december publicerades utkast till tre vägledningar om dataportabilitet, dataskyddsombud och ansvarig tillsynsmyndighet. Dessa har nu formellt antagits och kompletterats med ett utkast till vägledning om konsekvensbedömning.

Läs om art 29 gruppen och vägledningarna här och om respektive vägledning här:

Art 29-gruppens arbetsprogram för 2017 avslöjar att vi kan förvänta oss ytterligare vägledning inom ett antal områden. Särskilt intressant är följande områden:

  • Gemensamma riktlinjer kring administrativa sanktionsavgifter
  • Vägledning kring personuppgiftsbehandling som innebär hög risk och konsekvensbedömningar
  • Vägledning kring certifieringsmekanismer
  • Vägledning kring begreppet profilering
  • Vägledning kring begreppet samtycke
  • Vägledning kring information till registrerade
  • Vägledning kring anmälan av personuppgiftsincidenter
  • Överföring till länder utanför EU (BCR, standardavtalsklausuler, med mera)

Relaterade resurser

Parallellt med ovanstående är även art 29 gruppens ställningstaganden rörande e-Privacyförordningen och Privacy Shield användbara för att förstå hur spelplanen för dataskydd kommer att se ut de närmaste åren.

Slutligen ser vi också fram emot att Dataskyddsutredningen redovisas den 12 maj 2017, med förslag på åtgärder och lagstiftning som behövs med anledning av GDPR. Utifrån direktiven till utredningen kan vi förvänta oss mycket intressant.

Vill du få klarhet i begreppen som används? Hör av dig så skickar vi Morris Law – Guide till GDPR där begreppen är förklarade tillsammans med hänvisning till lagtext och skäl.

Följ oss på Morris för att hänga med i utvecklingen på området.

VILL DU VETA MER?
KONTAKTA GÄRNA OSS PÅ MORRIS LAW

HENRIK ALMSTRÖM Associate
Tel: +46 10 722 36 12
Mob: +46 738 264 775
E-post: henrik.almstrom@morrislaw.se

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: