vasakronan ingår förvaltnings­entreprenadavtal med coor

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som omfattar 174 fastigheter med en total area på ca 2,4 miljoner kvadratmeter. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Morris Law har biträtt Vasakronan AB och dess dotterbolag i legala frågor vid upphandling av fastighetsservicetjänster till koncernens fastighetsbestånd och ingåendet av avtal med Coor Service Management AB.

Andréa Dahrén har varit ansvarig partner.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: