coeli förvärvar fastighet i tyresö

Morris Law har biträtt
Coeli Tyresö AB, ett bolag som ingår i fondstrukturen inom Coeli Fastighet II
AB, vid förvärv av fastigheten Tennet 4 i Tyresö.

Coeli Fastighet II
AB är en alternativ investeringsfond med inriktning på fastigheter där det
finns möjligheter att ta fram byggrätter för bostadsändamål eller andra
kommersiella fastigheter med bra potential och värdeskapande.

I och med förvärvet
stärker Coeli sin fastighetsportfölj inom Coeli Fastighet II AB och tanken med
förvärvet är att fastigheten på sikt ska omvandlas till bostäder.

Morris Laws
projektgrupp har främst bestått av Racine Ashjari, Per Nylander och Victoria
Kedner.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: