xpartners förvärvar bro & betong

Morris Law har agerat legal rådgivare till säljarna i samband med Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB (”XPartners”) förvärv av B&B Bro & Betong Projektledning AB (”Bro & Betong”)

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger.

Bro & Betong Projektledning AB är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerade projekt- och byggledningstjänster inom infrastruktur och stadsutveckling. Tjänsterna omfattar flera av byggprocessens skeden såsom förstudie, utredning, systemhandling, bygghandling, produktion och överlämnande, och bolaget jobbar aktivt med ständiga förbättringar och följer ISO-kraven för kvalitets- och miljöstyrning.

Morris Laws team bestod främst av Carl Friberg och Jesper Almqvist.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: