ramirent förvärvar rörelse från ata hill & smith

Morris Law har biträtt RentSafe Sverige AB

RentSafe Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Ramirent AB, har ingått ett avtal med ATA Hill & Smith AB om att förvärva ATA:s uthyrning- och entreprenaddel samt flaggvaktstjänster och utbildningsverksamhet. Förvärvet kommer att stärka RentSafes erbjudande med produkter och tjänster inom väg och trafik i Sverige. Ett 30-tal medarbetare från ATA kommer även att flytta över till RentSafe i och med transaktionen.

Morris Laws team bestod främst av Carl Friberg och Gustav Thorslund.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: