välbesökt frukostseminarium – morris ♡ fair

Den 31 maj höll Morris Law ett frukostseminarium för uppemot 70 deltagare tillsammans med Mitt Liv. Arbetsrättsadvokaterna Eva Folkow och Roger Wier gick igenom diskrimineringslagens nya regler för arbetslivet och vad som gäller om arbetsgivare vill ta fram en s.k. neutralitetspolicy. Sofia Appelgren, som startat det sociala företaget Mitt Liv, gav oss en inblick i hur det kan se ut från ”insidan” och gav oss insikter i hur man som arbetsgivare kan gå från diskriminerande uteslutning till innovationsskapande inkludering.

Morris Law har tagit fram en folder ”Från krav till konkurrensfördel. Så vänder du diskrimineringslagens förändringar till möjligheter.” I foldern förtydligar vi vad förändringarna innebär i praktiken för ditt företag och belyser de möjligheter som förändringarna medför. Foldern kan du ladda ned eller beställa på vår hemsida www.morrislaw.se.

Diskrimineringsfrågor har, med all rätt, fått allt större fokus i samhället och därmed även i arbetslivet. Arbetsgivare behöver därför fortsätta med att aktivt arbeta för att skapa en företagskultur där ingen person kränks eller missgynnas. Inte minst efter #metoo-uppropet och den väckarklocka som det var och fortfarande är. Även diskrimineringsfrågor kopplade till religion har blivit alltmer aktuella. Morris Law kommer att noga följa utvecklingen på området och kommer att fortsätta arbeta med dessa frågor tillsammans med Mitt Liv. Håll alltså utkik efter nästa inbjudan!

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: