odalen säljer ytterligare en projektfastighet till rikshem

Morris Law har agerat legal rådgivare till Odalen Fastigheter, byggherre och projektutvecklare av samhällsfastigheter, i samband med försäljningen av ytterligare en projektfastighet i Upplands-Bro till Rikshem.

Försäljningen innefattar en förskola som har utvecklats av Odalen Fastigheter. Hyresavtal för förskolan har tecknats med Upplands-Bro kommun och sträcker sig över 20 år. Förskolan är belägen intill det äldreboende i Upplands-Bro som förvärvades av Rikshem i september 2019. Mellan fastigheterna finns en gemensam park, som är tänkt att nyttjas av såväl äldre som yngre.

Odalen Fastigheter är ett långsiktigt fastighetsutvecklingsbolag med affärsidé att i tidiga skeden med kommuner och samarbetspartners skapa trivsamma och kvalitativa boendemiljöer. Odalen utvecklar främst äldreboenden, men även i förekommande fall bostäder och andra samhällsfastigheter, och har som vision att alltid ligga i framkant vad gäller kvalitet, välbefinnande och teknisk utveckling.

Morris Laws projektgrupp har framförallt bestått av Nimrod Badur och Malin Grüneberger.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: