domestica iv förvärvar genom nystartad fond

SEB:s bostadsfond Domestica IV har genom bolagsöverlåtelser förvärvat cirka 240 hyreslägenheter i Nynäshamn av Magnolia Bostad. 

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet till dess att det färdigställts. Fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 500 miljoner kronor.

Morris Laws team bestod av ansvarig delägare Natalie Bretz, biträdd av Marta Laurell och Hampus Wikerstål.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: