kf fastigheter avyttrar projektfastighet i spånga

Magnolia Bostad har av KF förvärvat fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholms kommun.

Fastigheten som ligger mellan Bromstensvägen och Mälarbanan omfattar cirka 18 500 kvm ljus BTA. Runt 200 boenden och en matvarubutik planeras. Affären är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under hösten 2018. Området kring fastigheten är ett gammalt industriområde som nu omvandlas till en blandstad med bostäder, kontor, butiker och annan service. Morris Laws team har bestått av ansvariga delägare Natalie Bretz & Charlotta Wallman Hörlin biträdda av associate Therese Bergman.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: