capana sweden ab förvärvas av enghouse systems

Morris Law har företrätt säljarna av Capana Sweden AB vid försäljningen av samtliga aktier till Basset AB, ett bolag inom Enghouse-koncernen.

IT och managementkonsultföretaget Capana, baserat i Göteborg och Aalborg, erbjuder en heltäckande, integrerad mjukvaruplattform för ”wholesale billing” och ”partner settlement”. Capanas lösningar för intäktshantering används av kommunikationsleverantörer, såsom telekomföretag, och företag som är verksamma inom IoT. Capanas verktyg för att hantera hela faktureringscykeln varierar från att samla, avkoda och förbättra transaktionsdata för att aggregera och distribuera data för partner och slutanvändarfakturering. Capana har arbetat med några av de mest framstående tjänsteleverantörerna över hela världen.

Enghouse-koncernen, vars aktier är listade på Toronto-börsen, är en ledande global leverantör av mjukvarulösningar och genom förvärvet av Capana Sweden AB stärker man bland annat sin kundbas och sitt produktutbud.

Morris Law:s team bestod främst av Carl Friberg, Racine Ashjari och Per Nylander.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: