domestica ii förvärvar hyreslägenheter i uppsala

SEB:s bostadsfond Domestica Holding II AB har genom bolagsöverlåtelser förvärvat cirka 250 hyreslägenheter i Uppsala av Magnolia Bostad. 

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet till dess att det färdigställts. Fastigheterna kommer att miljöcertifieras. Fastighetsvärdet vid färdigställande beräknas uppgå till cirka 440 miljoner kronor. Morris Laws team bestod av ansvarig delägare Natalie Bretz, biträdd av Johanna Elvander Julin.

  • Share linkedin
  • Share facebook

tags:

publicerat: