1540235859 max

max slotte

⟨ tillbaka

ring mig om

Shipping och transport

livet innan Morris

Nio år till sjöss med början som jungman i gamla ångfartyg och fortsättning hela vägen upp till överstyrman i svenska linjefartyg i transocean trafik. Sjökaptensexamen 1963. Jur. kand. 1967. Tingstjänstgöring i dåvarande Göteborgs rådhusrätt 1967 – 1969. Bolagsjurist inom rederinäringen under 13 år. Från 1982 verksamhet på Dr. Philip Lemans Advokatbyrå och Setterwalls Advokatbyrå med inriktning på shipping och transport. Från 2014 Senior Counsel på Advokartfirman Morris Law.

visste du att

En obruten karriär inom sjöfartsnäringen sedan 1953.