lina
hallgren

⟨ tillbaka

ring mig om

Företagsöverlåtelser, bolagsrätt, kommersiella avtal och offentlig upphandling

livet före Morris

Advokatfirman Delphi, Göteborg,  Jur. kand, Göteborgs Universitet

visste du att

Lina kan allt om belysning och äger en av Sveriges bästa lampaffärer.
Lina Hallgren Associate, Advokat - Tjänstledig +46 738 26 47 78
LinkedIn E-post

har spelplanen nu ändrats?

För att en ansökan om överprövning ska bifallas i ett upphandlingsmål krävs att den upphandlande myndigheten agerat i strid med LOU och att leverantören till följd därav lidit skada. > > >

nytt klargörande på upphandlingsområdet – vad avses med en leverantör?

I en nyligen avgjord dom från Högsta förvaltningsdomstolen kan två viktiga slutsatser konstateras; (i) leverantörsbegreppet är brett och innefattar de flesta organisationsformerna men att (ii) det är av avgörande betydelse vem som lämnar anbudet och att det är denna leverantör som uppfyller kraven i upphandlingen. > > >