kevin
st. hill

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor om fastighetsrätt med särskild inriktning mot fastighetstransaktioner, entreprenadrätt och hyresrätt.

livet före Morris

Osborne Clarke, Steen & Strøm, och Uppsala universitet.

visste du att

Kevin är ett stort fan av racketsporter och har tillsammans med några vänner bildat en badmintonförening.
Kevin St. Hill Associate, Advokat +46 735 30 76 96
LinkedIn E-post

fastighetsägare, se upp!

I slutet av december 2022 kom ett avgörande från Högsta domstolen (HD); ”Lägenheten på Sibyllegatan”. Domen påverkar framförallt fastighetsägare som upplåter bostadslägenheter till hyresgäster som inte har för avsikt att själva bo i bostadslägenheterna, typiskt sett uthyrningsföretag. Avgörandet rör tillämpning av 7 kap. 31 § jordabalken, som föreskriver att om en fastighetsägare har upplåtit en... > > >

rcl förvärvar sefina svensk pantbelåning aktiebolag och helsingin pantti-osakeyhtiö

Morris Law har agerat legal rådgivare till RCL i samband med förvärvet av Sefina Svensk Pantbelåning Aktiebolag och Helsingin Pantti-Osakeyhtiö > > >