jörgen
sköld

global sanktionsregim till skydd för mänskliga rättigheter

Europeiska unionens råd antog i december 2020 Rådets förordning (EU) 2020/1998 av den 7 december 2020 om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna (”Sanktionsförordningen”). > > >

tidsbegränsning för krav under nsab 2015 och grov vårdslöshet

Den 28 juni 2021 kom ett avgörande från danska sjö- och handelsdomstolen (Sag BS-20144/2020-SHR) där det framgår att den stadgade preskriptionstiden på ett år i Nordiska speditörsförbundets bestämmelser för 2015 (NSAB) även gäller i de fall speditören (organisatören för transporten) eller någon av dess underleverantör har orsakat skada på grund av grov vårdslöshet. > > >