isabelle
ekman

⟨ tillbaka

ring mig om

Frågor inom skatt, både svensk och internationell

livet före Morris

Deloitte, PwC och Förvaltningsrätten i Göteborg

visste du att

Isabelle har en stor förkärlek till sport och träning och utövar helst längdskidåkning, tennis samt löpning

högsta förvaltningsdomstolen slår fast att co-working utgör en momspliktig tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen har i två nyligen avgjorda mål gått emot Skatterättsnämndens beslut och slagit fast att co-working är en momspliktig tjänst. Avgörandena är av betydelse för både företag som tillhandahåller co-working-tjänster och för fastighetsägare som hyr ut lokaler som används i detta syfte. > > >

förstärkt fou-avdrag från 1 april 2020

Det finns i dagsläget ett skatteincitament genom avdrag på arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling. För att ytterligare förbättra möjligheterna för företag att utveckla nya produkter och tjänster har regeringen nu meddelat en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna beträffande FoU-anställda. Därtill görs en betydande höjning av taket för FoU-avdraget. > > >